Pokémon Go GIFs (W Pokémon)

Pokémon GIF Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wailmer

Pronounced: WAIL-murr

Type: Water

Region: Alola/Hoenn/Kalos

Pokédex #: 320

Wailord

Pronounced: WAIL-ord

Type: Water

Region: Alola/Hoenn/Kalos

Pokédex #: 321

Walrein

Pronounced: WAL-rain

Type: Ice/Water

Region: Hoenn

Pokédex #: 365

Wartortle

Pronounced: WOR-TORE-tul

Type: Water

Region: Kalos/Kanto

Pokédex #: 8

Watchog

Pronounced: WAH-chawg

Type: Normal

Region: Kalos/Unova

Pokédex #: 505

Weavile

Pronounced: WEE-vile

Type: Dark/Ice

Region: Alola/Kalos/Sinnoh

Pokédex #:461

Weedle

Pronounced: WEE-dull

Type: Bug/Poison

Region: Kalos/Kanto

Pokédex #: 13

Weepinbell

Pronounced: WEE-pin-bell

Type: Grass/Poison

Region: Kalos/Kanto

Pokédex #: 63

Weezing

Pronounced: WEEZ-ing

Type: Poison

Region: Kanto

Pokédex #: 110

Weezing (Galarian)

Pronounced: WEEZ-ing

Type: Poison/Fairy

Region: Galar

Pokédex #: 110

Whimsicott

Pronounced: WHIM-sih-kot

Type: Grass/Fairy

Region: Alola/Unova

Pokédex #: 547

Whirlipede

Pronounced: WHIR-lih-peed

Type: Psychic

Region: Kalos/Unova

Pokédex #: 544

Whiscash

Pronounced: WISS-cash

Type: Water/Ground

Region: Alola/Hoenn/Kalos

Pokédex #: 340

Whismur

Pronounced: WHIS-mur

Type: Normal

Region: Hoenn/Kalos

Pokédex #: 293

Wifflytuff

Pronounced: WIG-lee-tuff

Type: Normal/Fairy

Region: Alola/Kalos/Kanto

Pokédex #: 40

Wingull

Pronounced: WING-gull

Type: Water/Flying

Region: Alola/Hoenn/Kalos

Pokédex #: 278

Wobbuffet (Female)

Pronounced: WAH-buf-fett

Type: Psychic

Region: Johto/Kalos

Pokédex #: 202

Wobbuffet (Male)

Pronounced: WAH-buf-fett

Type: Psychic

Region: Johto/Kalos

Pokédex #: 202

Woobat

Pronounced: WOO-bat

Type: Psychic/Flying

Region: Kalos/Unova

Pokédex #: 527

Wooloo

Pronounced: WOO-loo

Type: Normal

Region: Galar

Pokédex #: 831

Wooper

Pronounced: WOOP-pur

Type: Water/Ground

Region: Johto/Kalos

Pokédex #: 194

Wormadam Plant

Pronounced: WUR-muh-dam

Type: Bug/Grass

Region: Kalos/Sinnoh

Pokédex #: 413

Wormadam Sandy

Pronounced: WUR-muh-dam

Type: Bug/Ground

Region: Kalos/Sinnoh

Pokédex #: 413

Wormadam Trash

Pronounced: WUR-muh-dam

Type: Bug/Steel

Region: Kalos/Sinnoh

Pokédex #: 413

Wurmple

Pronounced: WERM-pull

Type: Bug

Region: Hoenn

Pokédex #: 265

Wynaut

Pronounced: WHY-not

Type: Psychic

Region: Hoenn/Kalos

Pokédex #: 360

Pokémon GIF Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z