Pokémon Go GIFs (R Pokémon)

Pokémon GIF Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Raichu

Pronounced: RYE-choo

Type: Electric

Region: Kalos/Kanto

Pokédex #: 26

Raichu (Alolan)

Pronounced: PEE-ka-choo

Type: Electric/Psychic

Region: Alola

Pokédex #: 26

Raikou

Pronounced: RYE-coo

Type: Electric

Region: Johto

Pokédex #: 243

Ralts

Pronounced: RALTS

Type: Psychic/Fairy

Region: Hoenn/Kalos

Pokédex #: 25

Rampardos

Pronounced: ram-PAR-dose

Type: Rock

Region: Alola/Sinnoh

Pokédex #: 409

Rapidash

Pronounced: RAP-id-dash

Type: Fire

Region: Kanto

Pokédex #: 78

Rapidash (Galarian)

Pronounced: RAP-id-dash

Type: Psychic/Fairy

Region: Galar

Pokédex #: 25

Raticate

Pronounced: RAT-ih-kate

Type: Normal

Region: Kanto

Pokédex #: 20

Raticate (Alolan)

Pronounced: RAT-ih-kate

Type: Dark/Normal

Region: Alola

Pokédex #: 20

Rattata

Pronounced: RA-TAT-ta

Type: Normal

Region: Kanto

Pokédex #: 19

Rattata (Alolan)

Pronounced: RA-TAT-ta

Type: Dark/Normal

Region: Alola

Pokédex #: 19

Rayquaza

Pronounced: ray-KWAY-zuh

Type: Dragon/Flying

Region: Hoenn

Pokédex #: 384

Regice

Pronounced: REDGE-ice

Type: Ice

Region: Hoenn

Pokédex #: 378

Regigigas

Pronounced: rej-jee-GIG-us

Type: Normal

Region: Sinnoh

Pokédex #: 486

Regirock

Pronounced: REDGE-ee-rock

Type: Rock

Region: Hoenn

Pokédex #: 377

Registeel

Pronounced: REDGE-ee-steel

Type: Steel

Region: Hoenn

Pokédex #: 379

Relicanth

Pronounced: REL-uh-canth

Type: Water/Rock

Region: Alola/Hoenn/Kalos

Pokédex #: 369

Remoraid

Pronounced: REM-oh-raid

Type: Water

Region: Alola/Johto/Kalos

Pokédex #: 223

Reshiram

Pronounced: RESH-i-ram

Type: Dragon/Fire

Region: Unova

Pokédex #: 643

Reuniclus

Pronounced: ree-yoo-NIH-klus

Type: Psychic

Region: Kalos/Unova

Pokédex #: 579

Rhydon

Pronounced: RYE-don

Type: Ground/Rock

Region: Kalos/Kanto

Pokédex #: 112

Rhyhorn

Pronounced: RYE-horn

Type: Ground/Rock

Region: Kalos/Kanto

Pokédex #: 111

Rhyperior

Pronounced: rye-PEER-ee-or

Type: Ground/Rock

Region: Kalos/Sinnoh

Pokédex #: 464

Riolu

Pronounced: ree-OH-loo

Type: Fighting

Region: Alola/Kalos/Sinnoh

Pokédex #: 447

Roggenrola

Pronounced: rah-gen-ROH-lah

Type: Rock

Region: Alola/Kalos/Unova

Pokédex #: 524

Roselia

Pronounced: roh-ZEH-lee-uh

Type: Grass/Poison

Region: Hoenn/Kalos

Pokédex #: 315

Roserade

Pronounced: ROSE-raid

Type: Grass/Poison

Region: Kalos/Sinnoh

Pokédex #: 407

Rotom (Wash)

Pronounced: ROW-tom

Type: Electric/Ghost

Region: Kalos/Sinnoh

Pokédex #: 479

Rufflet

Pronounced: RUF-lit

Type: Normal/Flying

Region: Alola/Unova

Pokédex #: 627

Pokémon GIF Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z